اگه خواستید فیلم و سریالی رو به صورت مستقیم و سریع دانلود کنید و شرایط استفاده از تورنت رو نداشتید یه نگاه به این بات تلگرام بندازید:
t.me/dooqbot

به زودی دور-بینم رو به گاه می‌دم،‌ می‌دونم.

Show thread

چشام دارن اذیت می‌شن، ولی هنوز کونم نمی‌کشه که workrave رو راه بندازم.

همه واسه من وحشی می‌شن چرا :(

از Session و Odysee استفاده نکنید، شت کوینی و حرامند.

سرویسی هست که دوست داشته باشید به تخمی اضافه بشه؟

They didn't help me through my dark times.

Alefvanoon boosted

تقصیر خودمه که حالم اینه.

Alefvanoon boosted

نصفتون اینجا کمونستین نصف دیگتونم پیرو مرحوم

Show older
Tokhmi

What is Tokhmi? We are a group that hosts free and privacy-friendly services for ourselves and others.