جایگزین برای #گیت‌هاب و #گیت‌لب چی پیشنهاد می‌کنید و چرا؟ اولی به خاطر آزاد نبودن گزینه‌ام نیست و دومی به خاطر #تحریم ایران.

می‌خوام کدهای سایت الگوهای فارسی برای لیبره‌آفیس persian-templates.net رو بگذارم جایی که بقیه هم بتونن گسترشش بدن.

@ssmns @muio @ahangarha @danialbehzadi

ممنون از همه. من جز کمی framagit که با گیت‌لب کار می‌کنه، بقیه رو نمی‌شناختم. اگه دلیلی برای پیشنهادتون دارید هم ممنون می‌شم بگید.

@masoud @ssmns @muio @ahangarha
خوبی سورس‌هات اینه که لازم نیست برای مشارکت روی پروژه، روی پایگاه میزبان کد حساب داشته باشی.

Follow

@danialbehzadi @masoud @ssmns @muio @ahangarha
سورس‌هات بفهمه ایرانی هستی میخورتت اگه بخوای از sr.ht استفاده کنی.

@danialbehzadi @masoud @ssmns @muio @ahangarha
تا اونجایی که من میدونم با ایرانی‌ها مشکل داره.

Sign in to participate in the conversation
Tokhmi

We are Tokhmi