که زنبور سرخ آسیایی (که ما کرمونی‌ها بهش می‌گیم «زنبور تخمی» و به زنبور گاوی هم مشهوره) می‌تونه از نور خورشید انرژی بگیره! این کار رو رنگدونه‌های توی نوار زرد روی شکمشون انجام می‌ده.
news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_

· · Web · 3 · 2 · 15

@milo
با اینها میگیم : گُنج شیر
چه بسیار که ما را با نیش خود بگا دادند و چه بسیار تر که در رقابت با دوستان با شمشیر های چوبی بگا دادیم

@ssmns @milo
برازجان هم بهش می‌گن گنج شیر

@ssmns @milo

احسنت، در زبان لری و سایر زبان‌ها یا گویش‌هایی که ریششون از لری میاد به زنبور می‌گن «گُنج».

@milo
سلامتی همه استان هشتیا

Sign in to participate in the conversation
Tokhmi

We are Tokhmi